Wat is mijn visie?

De richting van de verandering en het moment van invoering worden doorgaans door anderen bepaald dan de mensen die er uitvoering aan moeten geven. Dit vraagt bij het ontwikkelen van een veranderproces, adviseren over organisatievraagstukken en het begeleiden van de organisatie bij de implementatie aandacht voor:

  • inlevingsvermogen, zowel naar opdrachtgever als naar medewerkers

  • waardering en respect voor wat er is (structuur, cultuur, werkwijze)

  • gevoel voor wat verandering met mensen doet

  • duidelijkheid, klare taal en het geven van feedback op houding en gedrag


Alleen dan leg je de basis voor een ontwikkeling die duurzaam is.


Mijn drijfveren :

De grootste uitdaging in mijn werk is tevens mijn belangrijkste drijfveer, namelijk zorgen dat mensen in beweging komen.
Hoe ik dat probeer te bereiken verschilt, maar de basis is altijd: serieus nemen, oog hebben voor wat de mensen kwetsbaar maakt, heldere communicatie, vertrouwen geven maar ook aanspreken
op de eigen rol en verantwoordelijkheden.

Dit zijn belangrijke ingrediënten, die mij energie geven om samen met de mensen van een organisatie een blijvende verandering te realiseren.

Een belangrijk voorbeeld voor mij is Willem Snapper. Als één van de oprichters van de Stichting Mopti is Willem eind 2006 naar Afrika vertrokken om het doel van de Stichting, armoedebestrijding in, en de ontwikkeling van Mali (Afrika), letterlijk van de grond af op te zetten. Willem laat in de praktijk zien dat als je mensen verantwoordelijkheid geeft, zij zelf in beweging komen. Net als in alle organisaties is dit een proces van vallen en opstaan. Ik geloof in het werk en de aanpak van Willem Snapper, vandaar dat ik hem financieel steun.

De website van de Stichting Mopti www.mopti.eu, waarin de wekelijkse Nieuwsbrieven zijn opgenomen, kan ik van harte aanbevelen.

Betrokkenheid met de organisatie, de medewerkers en het te behalen resultaat, maar met behoud van een professionele afstand, zijn voor mij belangrijke ingrediënten voor het realiseren van succes.

 

 

  linked in